X Trial Docket

Calendar Calls

November 18, 2022
Trial period: November 21, 2022 - December 16, 2022

January 5, 2023
Trial period: January 9, 2023 - February 3, 2023

February 9, 2023
Trial period: February 13, 2023 - March 3, 2023

March 9, 2023
Trial period: March 13, 2023 - March 31, 2023

April 6, 2023
Trial period: April 10, 2023 - April 28, 2023

May 4, 2023
Trial period: May 8, 2023 - June 2, 2023

June 1, 2023
Trial period: June 5, 2023 - June 30, 2023

July 6, 2023
Trial period: July 10, 2023 - July 28, 2023

August 3, 2023
Trial period: August 7, 2023 - September 1, 2023

September 7, 2023
Trial period: September 11, 2023 - September 29, 2023

October 5, 2023
Trial period: October 9, 2023 - October 27, 2023

November 2, 2023
Trial period: November 6, 2023 - November 24, 2023


Motion Weeks

  • November 14, 2023 - November 18, 2023
  • December 19, 2023 - December 23, 2023
  • January 3, 2023 - January 6, 2023
  • February 6, 2023 - February 10, 2023
  • March 6, 2023 - March 10, 2023
  • April 3, 2023 - April 7, 2023
  • May 1, 2023 - May 5, 2023